POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel:
Středočeský kraj


Základní účel zřízení:
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb.
Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen rozhodnutím o registraci podle § 78-84 zák- č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Příspěvková organizace je pověřena k závazku poskytování služby obecného hospodářského zájmu, kterou je činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a místě uvedeném ve smlouvě o pověření touto službou.
Jedná se o závazek poskytování služby obecného hospodářského zájmu podle příslušných závazných evropských předpisů. 

Hlavní činnost: 
poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
  Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
  Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 07:00 15:30
  Úterý 07:00 15:30
  Středa 07:00 15:30
  Čtvrtek 07:00 15:30
  Pátek 07:00 15:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  Mobil: +420 777 177 996
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zahrada-pss.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
  Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna: bartosova@zahrada-usp.cz
  Další elektronické adresy: alena.simeckova@zahrada-usp.dz
 • 4.8 Datová schránka

  6bzmarz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 35-3513340207/0100

6. IČO

71234446

7. DIČ

---

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: bartosova@zahrada-usp.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 6bzmarz

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: 
Bc. Eva Bartošová, ředitelka
Bc. Alena Šimečková, zástupkyně ředitelky

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Zahrada, poskytovatel sociálních služeb neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.