Ceník služeb

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

CENÍK SLUŽEB platný od 1.6.2022

Úhrada za stravu na den

Normální strava 195 Kč (131 Kč cena potravin + 64 Kč režie)
Dietní strava 195 Kč (131 Kč cena potravin + 64 Kč režie)
Diabetická strava + 2. večeře 201 Kč (137 Kč cena potravin + 64 Kč režie)
 

Úhrada za ubytování na den

​Jednolůžkový pokoj 205 Kč
Dvoulůžkový pokoj 200 Kč
Třílůžkový pokoj 195 Kč
Čtyřlůžkový pokoj 190 Kč
 


Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví jako násobek denní částky a počtu kalendářních dní v měsíci. Po jejím zaplacení musí uživateli zůstat z jeho příjmů alespoň 15 %, celková úhrada se v takovém případě snižuje na
85 % příjmu. Neuhrazená částka není vedena jako dluh.
Úhrada za stravu se při nepřítomnosti  vrací  v hodnotě potravin.  Pokud bude  odhlášen jeden druh jídla bude vrácena částka v hodnotě odpovídající  ceně potravin příslušného jídla.
Úhrada za péči: v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., § 73 odst. 4 přináleží poskytovateli služby DOZP  příspěvek na péči ve výši 100 % přiznaného příspěvku.
 

Fakultativní služba

Doprava a klientů na jimi určené místo (za přáteli, rodinou atd.) automobilem zařízení 10 Kč za jeden km.

 

Týdenní stacionář

CENÍK SLUŽEB platný od 1.6.2022

Úhrada za stravu na den

Normální strava, 195 Kč (131 Kč cena potravin +64 Kč režie)
Dietní strava  195 Kč (131 Kč cena potravin +64 Kč režie)
Diabetická strava + 2. večeře 201 Kč (137 Kč cena potravin +64 Kč režie)

 

Úhrada za ubytování a den

dvoulůžkový pokoj 200 Kč
třílůžkový pokoj  195 Kč
čtyřlůžkový pokoj  190  KčÚhrada za kalendářní měsíc se stanoví jako násobek denní částky a počtu  dní v měsíci. Po jejím zaplacení musí uživateli zůstat z jeho příjmů alespoň 25 %, celková úhrada se v takovém případě snižuje na 75 % příjmu. Neuhrazená částka není vedena jako dluh.
Úhrada za stravu se při nepřítomnosti  vrací  v hodnotě potravin.  Pokud bude  odhlášen jeden druh jídla bude vrácena částka v hodnotě odpovídající  ceně potravin příslušného jídla.
Úhrada za péči: v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., § 73 odst. 4 přináleží poskytovateli služby Týdenní stacionář  příspěvek na péči ve výši 75 % přiznaného příspěvku.

 

Fakultativní služba

 Doprava a  klientů na jimi určené místo (za přáteli, rodinou atd.) automobilem zařízení   10 Kč za jeden km

 

Denní stacionář

CENÍK SLUŽEB platný od 1.6.2022

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135 Kč/hodina
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostor
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/hodina
Pomoc při použití WC
 

 

Poskytnutí stravy

 
  svačina oběd svačina celkem
Cena stravy celkem 15 82 18 115
z toho potraviny 11 52 13 76
z toho režie 4 30 5 39
  V případě zájmu je možné doobjednat snídani v ceně 26 Kč (18 Kč potraviny, 8 Kč režie).


 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost 135 Kč/hodina
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 135 Kč
 

 

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 135 Kč/hodina
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 135 Kč/hodina

 

Úhrada za fakultativní služby

Doprava služebním vozem k soukromým účelům (výlety, cesty za rodinou a přáteli,…10 Kč/ 1 km.
Při společné jízdě víceklientů se doprava rozpočítává mezi účastníky jízdy.


 

 

Sociálně terapeutická dílna

CENÍK SLUŽEB platný od 1.6.2022

Služby v dílnách jsou poskytovány bezplatně

 

Zájemci si mohou dle svého přání objednat stravu

Cena stravy celkem 15 82 18 115
- z toho potraviny 11 52 13 76
- z toho režie 4 30 5 76

V případě zájmu klienta je možné doobjednat snídani v ceně 26 Kč, včetně provozních nákladů.