Denní stacionář

Nudit se doma? To není nic pro nás. Líbí se nám být spolu ve stacionáři.

Jaké je prostředí ve stacionáři?

Takové, aby tady klienti rádi trávili svůj čas, měli místo pro své aktivity, záliby a odpočinek dle své volby. Nově vybudované prostory pro stacionář, v bývalé tělecvičně, toto vše splňují a vytvářejí tak pro klienty přátelské a příjemné prostředí.


 

Jak to ve stacionáři chodí?

Tak,  aby klienti měli každý den doma co vyprávět a těšili se k nám. Máme spoustu nápadů, co s klienty podnikat a chuť je uskutečnit. Důležité je, aby si mohl každý vybrat, co ho nejvíce zajímá a těší.
A co baví naše klienty?
  • divadlo, hudba, tanec, máme soubor Čágo bélo, divadelní soubor Taška
  • sport, sportovní hry a turnaje
  • kultura, navštěvujeme divadelní a filmová představení, výstavy, muzikály, koncerty
  • cestování po Čechách i zahraničí, jednodenní výlety, prodloužené víkendy i rekreace.,

Co je pro nás důležité

aktivní den

připravíme pro Vás pestrou nabídku činností

naše vztahy

vzájemně se respektujeme, proto je nám tady fajn

vaše rodina

abychom my a Vaše rodina byli dobrým týmem

práva klientů

pomůžeme Vám je prosadit
 

Poslání

Nabídnout klientům takové činnosti, které je těší a na které stačí. Podporovat je v soběstačnosti a pomáhat jim
s tím, co sami nezvládnou.
 

V RÁMCI SLUŽBY POSKYTUJEME

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Poskytnutí stravy
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obsatrávání osobních záležitostí
Doprava služebním vozem k soukromým účelům (výlety, cesty za rodinou a přáteli,…)
 

 

Ceník Služeb

Platný od 1.2.2023

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155 Kč/hodina
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostor
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny 155 Kč/hodina
Pomoc při použití WC
 

 

Poskytnutí stravy

  celkem svačina Kč oběd Kč svačina Kč
Cena stravy celkem
z toho potraviny
127
89
18
16
85
53
24
20
z toho režie 38 2 32 4

 

V případě zájmu klienta je možné doobjednat snídani v ceně 35 Kč včetně provozních nákladů (26 Kč potraviny, + 9 režie).
Úhrada za stravu se při nepřítomnosti  vrací  v hodnotě potravin.  Pokud bude  odhlášen jeden druh jídla bude vrácena částka v hodnotě odpovídající  ceně potravin příslušného jídla.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost 155 Kč/hodina
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 155  Kč
 

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 155 Kč/hodina
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 155 Kč/hodina

 

Úhrada za fakultativní služby

Doprava služebním vozem k soukromým účelům (výlety, cesty za rodinou a přáteli,…) 15 Kč/ 1 km.
Při společné jízdě víceklientů se doprava rozpočítává mezi účastníky jízdy.

Jsme tu pro vás

vedoucí služby Denní stacionář, pověřená vedoucí provozně technického úseku
Bc. Pavlína Kobersteinová