Denní stacionář

Nudit se doma? To není nic pro nás. Líbí se nám být spolu ve stacionáři.

Jaké je prostředí ve stacionáři?

Přátelské a příjemné. Klienti mají k dispozici moderně vybavené přízemí, kde je jak společenská místnost, tak i jídelna a sociální zázemí. Využívají i obývací místnost v prvním podlaží. Všechny místnosti jsou vybaveny televizí a bezplatným připojením wifi. 

Jak to ve stacionáři chodí?

Tak,  aby klienti měli každý den doma co vyprávět a těšili se k nám. Máme spoustu nápadů, co s klienty podnikat a chuť je uskutečnit. Důležité je, aby si mohl každý vybrat, co ho nejvíce zajímá a těší.
A co baví naše klienty?
  • divadlo, hudba, tanec, máme soubor Čágo bélo, divadelní soubor Taška
  • sport, sportovní hry a turnaje
  • kultura, navštěvujeme divadelní a filmová představení, výstavy, muzikály, koncerty
  • cestování po Čechách i zahraničí, jednodenní výlety, prodloužené víkendy i rekreace.,

Co je pro nás důležité

aktivní den

připravíme pro Vás pestrou nabídku činností

naše vztahy

vzájemně se respektujeme, proto je nám tady fajn

vaše rodina

abychom my a Vaše rodina byli dobrým týmem

práva klientů

pomůžeme Vám je prosadit
 

Poslání

Nabídnout klientům takové činnosti, které je těší a na které stačí. Podporovat je v soběstačnosti a pomáhat jim
s tím, co sami nezvládnou.
 

V RÁMCI SLUŽBY POSKYTUJEME

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Poskytnutí stravy
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obsatrávání osobních záležitostí
Doprava služebním vozem k soukromým účelům (výlety, cesty za rodinou a přáteli,…)
 

 

Ceník Služeb

Platný od 1.2.2023

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155 Kč/hodina
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostor
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny 155 Kč/hodina
Pomoc při použití WC
 

 

Poskytnutí stravy

  celkem svačina Kč oběd Kč svačina Kč
Cena stravy celkem
z toho potraviny
127
89
18
16
85
53
24
20
z toho režie 38 2 32 4

 

V případě zájmu klienta je možné doobjednat snídani v ceně 35 Kč včetně provozních nákladů (26 Kč potraviny, + 9 režie).
Úhrada za stravu se při nepřítomnosti  vrací  v hodnotě potravin.  Pokud bude  odhlášen jeden druh jídla bude vrácena částka v hodnotě odpovídající  ceně potravin příslušného jídla.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost 155 Kč/hodina
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 155  Kč
 

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 155 Kč/hodina
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 155 Kč/hodina

 

Úhrada za fakultativní služby

Doprava služebním vozem k soukromým účelům (výlety, cesty za rodinou a přáteli,…) 10 Kč/ 1 km.
Při společné jízdě víceklientů se doprava rozpočítává mezi účastníky jízdy.

Jsme tu pro vás

vedoucí služby Denní stacionář, pověřená vedoucí provozně technického úseku
Bc. Pavlína Kobersteinová