Denní stacionář

Nudit se doma? To není nic pro nás.
Líbí se nám na stacíku.

Jaké je prostředí ve stacionáři?

Přátelské a příjemné. Klienti mají k dispozici moderně vybavené přízemí, kde je jak společenská místnost, tak i jídelna a sociální zázemí. Využívají i obývací místnost v prvním podlaží. Všechny místnosti jsou vybaveny televizí a bezplatným připojením wifi. 

Jak to ve stacionáři chodí?

Tak,  aby klienti měli každý den doma co vyprávět a těšili se k nám. Máme spoustu nápadů, co s klienty podnikat a chuť je uskutečnit. Důležité je, aby si mohl každý vybrat, co ho nejvíce zajímá a těší.
A co baví naše klienty?
  • divadlo, hudba, tanec, máme soubor Čágo bélo, divadelní soubor Taška
  • sport, sportovní hry a turnaje
  • kultura, navštěvujeme divadelní a filmová představení, výstavy, muzikály, koncerty
  • cestování po Čechách i zahraničí, jednodenní výlety, prodloužené víkendy i rekreace.,

Co je pro nás důležité

aktivní den

připravíme pro Vás pestrou nabídku činností

naše vztahy

vzájemně se respektujeme, proto je nám tady fajn

vaše rodina

abychom my a Vaše rodina byli dobrým týmem

práva klientů

pomůžeme Vám je prosadit
 

Poslání

Nabídnout klientům takové činnosti, které je těší a na které stačí. Podporovat je v soběstačnosti a pomáhat jim
s tím, co sami nezvládnou.
 

V RÁMCI SLUŽBY POSKYTUJEME

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Poskytnutí stravy
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obsatrávání osobních záležitostí
Doprava služebním vozem k soukromým účelům (výlety, cesty za rodinou a přáteli,…)
 

 

Ceník Služeb

Platný od 1. 2. 2020

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/hodina
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostor
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hodina
Pomoc při použití WC
 

 

Poskytnutí stravy

Cena stravy celkem 13 59 16 88
z toho potraviny 9 40 11 60
z toho režie 4 19 5 28

 

V případě zájmu klienta je možné doobjednat snídani v ceně 24 Kč včetně provozních nákladů.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost 120 Kč/hodina
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 120 Kč
 

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 120 Kč/hodina
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 120 Kč/hodina

 

Úhrada za fakultativní služby

Doprava služebním vozem k soukromým účelům (výlety, cesty za rodinou a přáteli,…) 7 Kč/ 1 km.
Při společné jízdě víceklientů se doprava rozpočítává mezi účastníky jízdy.

Jsme tu pro vás

Vedoucí služby DOZP muži, Denní a Týdenní stacionář, sociální pracovnice
Bc. Eva Břicháčková, DiS