Sociálně terapeutická dílna

V dílně tvoříme o mnoho víc než skvělé výrobky, dobrou partu.

Sociálně terapeutická dílna je bezplatná služba, která nabízí zajímavé činnosti pro každého, kdo se rád učí novým věcem a nemá k tomu jinde příležitost. V dílnách vznikají nejen krásné výrobky, ale i nová přátelství.  Klienti se mohou podle svého zaměření pustit do práce v
- keramické dílně
- výtvarné dílně
- textilní dílně
- počítačová učebně.
Výrobky si můžete prohlédnout, případně objednat v sekci Naše výrobky. Některé vyrábějí klienti zcela sami, na některých se spolupodílejí podle svých možností.
Objekt dílny je nový a bezbariérový.

V případě zájmu si klienti mohou objednat stravu
dopolední svačina            18 Kč (potraviny 16 Kč, režie 2 Kč)
oběd                                  85 Kč (potraviny 53 Kč, režie 32 Kč)
odpolední svačina             24  Kč (potraviny 20 Kč, režie 4 Kč)

 

Fakultativní služba

Doprava a klientů na jimi určené místo (za přáteli, rodinou atd.) automobilem zařízení 15 Kč za jeden km.

Co je pro nás důležité?

 

náš společný čas

nesedíme s rukama v klíně, pořád něco vyrábíme, je nám spolu dobře

nápadité výrobky

ať je nápad Tvůj nebo můj, má stejnou hodnotu,

překročit práh dílny

ukázat lidem co dokážeme, máme radost, že naše práce je užitečná

naše vztahy

jsme jedna parta, vzájemně si pomáháme, rádi se s Vámi potkáváme

Poslání


Najít v každém z klientů talent, pomoci ho rozvinout a  uplatnit. Přispět k získání a rozvoji pracovních návyků, podporovat  vznik a udržování přátelských vazeb.
 
 
 

V rámci služby nabízíme

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti  a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlění
Podpora vytváření a zdokonalování základní pracovních návyků a dovedností
 
 

 

 


Ceník služeb

Platný od 1. 2. 2023
 

Služby v dílnách jsou poskytovány bezplatně, v případě zájmu si uživatel může objednat

svačinu  18 Kč ( 16 Kč potraviny + 2 Kč režie)
oběd 85 Kč ( 53 Kč potraviny + 32 Kč režie)
svačina 24 Kč (20 Kč potraviny + 4 Kč režie)
 

 

Jsme tu pro vás

Vedoucí Sociálně terapeutické dílny
Mgr. Kateřina Strialová