Sociálně terapeutická dílna

V dílně tvoříme o mnoho víc než skvělé výrobky, dobrou partu.

Sociálně terapeutická dílna je bezplatná služba, která nabízí zajímavé činnosti pro každého, kdo se rád učí novým věcem a nemá k tomu jinde příležitost. V dílnách vznikají nejen krásné výrobky, ale i nová přátelství.  Klienti se mohou podle svého zaměření pustit do práce v
- keramické dílně
- výtvarné dílně
- textilní dílně
- počítačová učebně.
Výrobky si můžete prohlédnout, případně objednat v sekci Naše výrobky. Některé vyrábějí klienti zcela sami, na některých se spolupodílejí podle svých možností.
Objekt dílny je nový a bezbariérový.

 

Co je pro nás důležité?

 

náš společný čas

nesedíme s rukama v klíně, pořád něco vyrábíme, je nám spolu dobře

nápadité výrobky

ať je nápad Tvůj nebo můj, má stejnou hodnotu,

překročit práh dílny

ukázat lidem co dokážeme, máme radost, že naše práce je užitečná

naše vztahy

jsme jedna parta, vzájemně si pomáháme, rádi se s Vámi potkáváme

Poslání


Najít v každém z klientů talent, pomoci ho rozvinout a  uplatnit. Přispět k získání a rozvoji pracovních návyků, podporovat  vznik a udržování přátelských vazeb.
 
 
 

V rámci služby nabízíme

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti  a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlění
Podpora vytváření a zdokonalování základní pracovních návyků a dovedností
 
 

 

 


Ceník služeb

Platný od 1. 2. 2020
 

Služby v dílnách jsou poskytovány bezplatně

 

Zájemci si mohou dle svého přání objednat stravu

Cena stravy celkem 13 59 16 88
- z toho potraviny 9 40 11 60
- z toho režie 4 19 5 28

V případě zájmu klienta je možné doobjednat snídani v ceně 24 Kč, včetně provozních nákladů.
 

Jsme tu pro vás

Vedoucí Sociálně terapeutické dílny
Mgr. Kateřina Strialová