Opatření při návštěvě v Zahradě

25. 05. 2020
Jsme všichni moc rádí, že už se můžeta vidět se svými blízkými. Opatrnosti však není nikdy dost, proto Vás prosíme, abyste respektovali a dodržovali níže uvedená opatření. Ochráníte tak nás i sebe.
OPATŘENÍ
ředitelky Zahrady, poskytovatele sociálních služeb, k zajištění návštěv rodinných příslušníků a dalších osob, na základě Doporučeného postupu  č. 10/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí.
Toto opatření platí od 25.5.2020 a je v souladu s Plánem na rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb.
Jakýkoliv  kontakt mezi uživatelem a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID 19.
 
S ohledem na to jsou stanovena následující opatření:
Návštěvní hodiny jsou  dočasně omezeny na dobu 9. 00 – 17.00 hodin každý den.

Koordinace návštěv v Zahradě
 1. Počet jednotlivých návštěv je nutné koordinovat tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v Zahradě.Návštěvám je doporučeno se  předem ohlásit. Vedoucí služeb budou vést přehled plánovaných a evidenci uskutečněných návštěv.
 2. Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy sibudou dezinfikovat ruce. V případě, že návštěvník nebude mít vlastní roušku, bude mu poskytnuta jednorázová rouška při vstupu.
 
Omezení počtu návštěv
 1. U jednoho klienta mohou být ve stejném čase pouze dvě dospělé osoby
 2. Každý návštěvník vyplní prohlášení o bezinfekčnosti, a to již před vstupem. Pokud přijde na návštěvu nezletilá osoba nebo osoba omezená ve svéprávnosti, vyplní prohlášení za tuto osobu zákonný zástupce nebo opatrovník. Součástí prohlášení bude i písemný souhlas návštěvníka s  těmito  opatřeními. Prohlášení i souhlas je k dispozici ke stažení v sekci dokumenty.
 3. Každé osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud mánavštěvující osoba teplotu nad 37 °C nebo pozitivní příznak nemoci, jenávštěva zakázána.Měření teploty zajistí službu konající zdravotní sestra.
Zřízení potkávacích a návštěvních prostor
 1. V případě příznivého počasí bude návštěva probíhat v areálu zahrady v určeném odděleném prostoru. Při návštěvě bude mít klient roušku, pokud to bude možné.
 2. V případě nepříznivého počasí může návštěva probíhat uvnitř budovy
  • v jednolůžkovém pokoji
  • ve společenské místnosti
  • ve dvoulůžkovém pokoji, bez přítomnosti druhého klienta a s jeho souhlasem
 3. Mezi návštěvou a dalšími osobami v zařízení (další klienti a personál) musí být zajištěn odstup minimálně 2 metry.Kratší kontakt mezi návštěvou a klientem je možný pouze v odůvodněných případech.
 4. Po každé návštěvě, musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce virucidním dezinfekčním prostředkem, a to i ve venkovních prostorách (zahradní nábytek). V případě návštěvy v budově je po desinfekci prostor provedeno vyvětrání.

 
 
Bc. Eva Bartošová
ředitelka
 
 
Kladno dne 19.5.2020