Nová pravidla pro návštěvníky Zahrady

21. 09. 2020
Vzhledem k dalšímu negativnímu vývoji onemocnění Covid 19 zpřísňujeme opatření, které se týkají návštěv v Zahradě. V současné situaci jsme povinni zajistit, v co nejvyšší míře, ochranu zdraví klientů. Děkujeme velmi za pochopení.
OPATŘENÍ
ředitelky Zahrady, poskytovatele sociálních služeb, k zajištění návštěv rodinných příslušníků a dalších osob, které platí od 22.9. 2020 do odvolání

Návštěvní hodiny jsou omezeny na dobu od 15.00 do 16.00 hodin.Koordinace návštěv v Zahradě
  1. Počet jednotlivých návštěv je nutné koordinovat tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v Zahradě.Každá návštěva musí být předem telefonicky ohlášena.
  2. Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. V případě, že návštěvník nebude mít vlastní roušku, bude mu poskytnuta jednorázová rouška při vstupu.
 
Omezení počtu návštěv
  1. U jednoho klienta mohou být ve stejném čase maximálně dvě dospělé osoby.
  2. Každý návštěvník vyplní prohlášení o bezinfekčnosti, a to již před vstupem. Pokud přijde na návštěvu nezletilá osoba nebo osoba omezená ve svéprávnosti, vyplní prohlášení za tuto osobu zákonný zástupce nebo opatrovník. Součástí prohlášení bude i písemný souhlas návštěvníka s  těmito  opatřeními. Prohlášení i souhlas je k dispozici ke stažení v sekci dokumenty.
  3. Každé osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad       37 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. Měření teploty zajistí službu konající zdravotní sestra.
Zřízení potkávacích a návštěvních prostor
  1. V případě příznivého počasí bude návštěva probíhat v areálu zahrady v určeném odděleném prostoru. Při návštěvě bude mít klient roušku, pokud to bude možné.
  2. V případě nepříznivého počasí  bude návštěva probíhat uvnitř budovy, a to ve společenských místnostech objektu A a objektu B.
  3. Mezi návštěvou a dalšími osobami v zařízení (další klienti a personál) musí být zajištěn odstup minimálně 2 metry. Bližší  kontakt mezi návštěvou a klientem je možný pouze v odůvodněných případech.
  4. Po každé návštěvě, musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce virucidním dezinfekčním prostředkem, a to i ve venkovních prostorách (zahradní nábytek). V případě návštěvy v budově je po desinfekci prostor provedeno vyvětrání.

 
 
Bc. Eva Bartošová
ředitelka
 
 
Kladno dne 21.9.2020