Pravidla pro testování návštěvníků Zahrady

31. 05. 2021
 Opatření související s prevencí onemocnění COVID-19 a s dodržováním hygienických nařízení
v Zahradě, pss Kladno
 Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví platné ode dne 31.5.2021 se v zařízení Zahrady Kladno nemusejí testovat tyto osoby:
 
  • pokud osoba doloží, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID- 19 a od prokázaného testu neuplynulo více než 180 dní
  • pokud osoba doloží, že byla očkována proti onemocnění COVID-19
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
  • nejeví žádnou ze známek infekčního onemocnění ( teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, střevní obtíže )

 
V Kladně dne: 28.5.2021                                      Bc. Eva Bartošová
 
                                                                                   ředitelka