V Zahradě se život nezastavil ani v době Covidu

02. 02. 2021
S příchodem podzimu se  opět zhoršila epidemiologická situace a museli jsme zavést řadu omezujících opatření. Rozhodli jsme se, že tento čas využijeme ke zvelebení našeho zařízení. Bohužel není dosud možné, abyste se na vlastní oči přesvědčili, jak se nám to podařilo, proto Vám alespoň tímto způsobem chceme sdělit, co vše se u nás za minulý půlrok změnilo k lepšímu.
Rozhodli jsme se vyřešit dlouhodobě téměř havarijní stav objektu A, kde je Týdenní a Denní stacionář. Jednalo se o prasklinu štítové sěny, která narušovala statiku celé budovy. Rozsáhlá akce  zasahovala významně i do vnitřních prostor. Ty byly následně zmodernizovány.  Byla provedena výměna podlahových krytin, nakoupen nový nábytek a vymalováno.
Nedošlo jen na úpravy ve stacionářích, pokračovali jsme dál a stejným způsobem jsme upravili a zmodernizovali prostory i  klientům služeb Domoval pro osoby se zdravotním posttižením a Chráněného bydlení.
Veškeré úpravy probíhaly za provozu. Velký dík patří pracovníkům přímé péče, kteří nejen aktivně spolupracovali na proměně, ale zvládli  zajistit i náročnou péči o klienty ve ztížených podmínkách.
Nesoustředili jsme se jen na zlepšování podmínek pro bydlení našich klientů. Velmi důležité pro nás  je zajistit pro klienty zajímavé aktiity v zařízení tak, aby se jich omezující opatření co nejméně dotkla. I to se nám podařilo. Pracovníci přímé péče si  za to zaslouží opravdu velkou pochvalu.
Těšíme se, až se opět budeme moci setkávat.