Naše aktivity v Zahradě

 

Divadelní, taneční a hudební soubory

V Zahradě působí divadelní spolek Taška Kladno,  pěvecký a taneční soubor Čágo bélo. Divadlo hrají klienti i se skupinou studentů sdružených kolem profesora DAMU Vládi Nováka.
Přínos účinkování v divadle, nebo v pěveckém a tanečním souboru není zdaleka jen v realizaci klientů, nebo v reprezentaci Zahrady. Možná nejdůležitějším rozměrem těchto aktivit je lidský faktor - v průběhu let klienti získali prostřednictvím účinkování spoustu přátel, účastnili se akcí, o jejichž pořádání by třeba ani nevěděli, mají skutečně navázané hojné vztahy mimo Zahradu a spoustu plánů do budoucna.

Divadelní spolek Taška Kladno spolupracuje se Zahradou od roku 2005. S klienty připravuje divadelní představení, která jsou uváděna na různých festivalech, dále vystupuje v domovech pro seniory, či  v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Velkou událostí je každoročně  natáčení  filmu pro  festival Mental Power Prague Festival,  kterého se účastníme od roku 2007. Filmy jsou promítány nejen v rámci tohoto festivalu, ale  i při dalších příležitostech. Velmi si vážíme spolupráce se spolkem Taška Kladno, protože jejich nadšení umožnilo našim kleintů poznat , co je to zvítězit, obdržet cenu, reprezentovat  své umění doma i v zahraničí. 
Taška Kladno se nezaměřuje jen na divadelní a filmovou činnost. Díky jejím aktivitám jsou realizovány akce, které pomájí jak jednotlivým klientům, tak i celé Zahradě (samostatné výstavy děl našich klientů, účast v soutěžích, nafocení charitivního kalendáře, spolupráce s neziskovými organizacemi).

 
Velice aktivní je také náš soubor Čágobélo, kde klienti pod vedením psycholožky nacvičují představení písní,  tanců a recitace. Se svým programem vystupují v domovech pro seniory, na divadelních festivalech a lidových slavnostech.  Jejich vystoupení jsou velmi oblíbená pro svou bezprostřednost a originalitu, protože s nápady na jednotlivá čísla přicházejí sami klienti. 
Pod vedením Vladimíra Nováka, který působí jako profesor na DAMU, vedoucího katedry alternativního divadla, nacvičují naši klienti společně se studenty této školy divadelní představení. Reprezentují tak naše zařízení nejen na amatérských festivalech, ale  zároveň pomáhají studentům získat potřebnou odbornost. Klientům přináší tato spolupráce možnost poznat práci a atmosféru v divadelním zákulisí.
Každoročně se naši heric účastní  Rynholeckého festiválku, kde se setkávají se spoustou mladých přátel, studentů DAMU, se kterými tráví příjemná letní odpoledne. Velkým zážitkem je pro herce forma zkoušek, která probíhá často velmi neformálně, v Rynholci v přírodě, za účasti party mladých kumštýřů.
 

 

 

 

Sportovní klub "Zahrada"

Velmi dobře reprezentuje naše zařízení i Sportovní klub "ZAHRADA" , klienti si odnášejí ocenění z různých turnajů. Rádi se účastní Sportních her v Tloskově, kde si změří síly s kamarády z jiných zařízení. Velké oblibě se těší i fotbalové turnaje pořádané v Zahradě i mimo. Největší úspěch dosáhli naši fotbalisté na turnajai Seni cup, kde získali první místo a zajistili si  účast na mezinárodním fotbalovém turnaji v polské  Toruni.


 

 

  
Vzdělávání na střední škole EuroinstituT

Někteří z klientů se vzdělávají na střední škole Euroinstitut, kde  po ukončení dvouletého studia získají kvalifikaci v oborech pomocné kuchařské práce, základy šití a úklidové a zahradnické práce. Studium je u klientů velmi oblíbené, protože osvojené dovednosti uplatní i v běžném životě.


 

canisterapie

V pravidelných intervalech  navštěvují naše zařízení dobrovolníci z Canisterapie Kladno se svými psy a přinášejí našim klientům radost a rozptýlení. Psi působí na většinu našich klientů velmi pozitivně. V jejich přítomnosti mohou padat komunikační zábrany, tvoří se nová přátelství. Velmi oblíbené  jsou procházky a hry s nimi. Ne nadarmo se o psech říká, že jsou nejlepším přítelem člověka. Jsme rádi, že  už to ví i naši klienti.
CANISTERAPIE-Zahrada-24112019.jpg

Volnočasové aktivity, kulturní akce

Aktivity si vybírají klienti podle svých zájmů, patří mezi ně návštěvy divadel, kin, koncertů, muzikálů, sportovních utkání. Rekreace doma i v zahraničí, jednodenní i víkendové výlety jsou běžnou součástí života v Zahradě.